18 Ιουλίου 2009

Πρόταση του ΤΕΕ για υδροδότηση του Δήμου Οινοφύτων

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., μετά από αίτημα του Δήμου Οινοφύτων για την παροχή βοήθειας στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεπάρκειας και της κακής ποιότητας των υδάτων του Δήμου, αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής γεωλόγων με έργο τη μελέτη των προβλημάτων υδροδότησης που αντιμετωπίζει ο Δήμος Οινοφύτων, τη διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων και τη διατύπωση προτάσεων για την οριστική επίλυση του προβλήματος.

Η Επιτροπή με μέλη τους κ.κ
-Αγγελόπουλο Αντώνιο, Αντιπρόεδρο της Δ.Ε.του Παραρτήματος ως συντονιστή,
-Αλεξόπουλο Απόστολο, Πρόεδρο της Πενταμελούς Επιτροπής Γεωλόγων του Παραρτήματος,
-Δάνδολο Ηλία, Υδρογεωλόγο του Ι.Γ.Μ.Ε.
-Τσώκο Ανδρέα, Μέλος της Δ.Ε. του Παραρτήματος,

αφού επισκέφθηκε την περιοχή παραβρέθηκε σε σύσκεψη με το Δήμαρχο Οινοφύτων κ. Γεώργιο Θεοχαρόπουλο και άλλους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, μελέτησε διεξοδικά το θέμα και κατέληξε σε σχετικό πόρισμα το οποίο και κατέθεσε στο Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς.
Το Πόρισμα συζητήθηκε στην 4η Συνεδρίαση της Δ.Ε. και ομόφωνα αποφασίστηκε η αποδοχή του και η αποστολή του στο Δήμο Οινοφύτων.
Ο Δήμος Οινοφύτων υδροδοτείται από την ΕΥΔΑΠ και την συγκεκριμένη περίοδο με νερό προερχόμενο από τη λίμνη Υλίκη, επειδή όμως ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την υδροδότηση του Δήμου με νερό προερχόμενο από το Μόρνο, οι εγκαταστάσεις διύλισης κατασκευάστηκαν με προδιαγραφές νερού ποιότητας Μόρνου και όχι της λίμνης Υλίκης, με αποτέλεσμα την απαίτηση για συχνότερες πλύσεις των φίλτρων, μείωση του χρόνου ζωής τους και αποχέτευση μεγάλων ποσοτήτων νερού.
Από τα στοιχεία που έθεσε ο Δήμος στη διάθεση της Επιτροπής και αφορούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού, προκύπτει υπέρμετρη επιβάρυνση των υπόγειων νερών εκτός από ιόντα χρωμίου, με χλωριόντα και λοιπά ιχνοστοιχεία εκτός ορίων ποσιμότητας. Όσον αφορά τα ποσοτικά χαρακτηριστικά, προκύπτει ότι οι ανάγκες του Δήμου σε νερό κατά τους θερινούς μήνες υπερδιπλασιάζονται εξ αιτίας της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού παραθεριστών στην περιοχή.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, σύμφωνα με το Πόρισμα ο Δήμος θα πρέπει να προβεί τόσο σε άμεσες ενέργειες όσο και σε μεσοπρόθεσμα μέτρα, που συνοψίζονται στα παρακάτω:

Άμεσες ενέργειες

Ο Δήμος, παράλληλα με τη διατήρηση της τροφοδοσίας του από νερά της Υλίκης, να προβεί άμεσα σε ενέργειες προκειμένου η ΕΥΔΑΠ να του παραχωρήσει δύο από τις γεωτρήσεις που η ίδια κατέχει στο στρατόπεδο Τεθωρακισμένων της Αυλώνας, δεδομένων των αξιοσημείωτων αποθεμάτων νερού της περιοχής της καλής ποιοτητάς των και της περιστασιακής αξιοποίησής τους από την ΕΥΔΑΠ.

Να ζητήσει ο Δήμος από την ΕΥΔΑΠ την τροφοδοσία του ταχυδιυλιστήριου των Οινοφύτων με νερό από τον Μόρνο, όποτε αυτό είναι εφικτό, και όχι από την Υλίκη.

Να μεριμνήσει ο Δήμος για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου διυλιστηρίου, ικανού να ανταποκρίνεται στην ποιότητα του νερού της Υλίκης και με απόδοση τέτοια που να καλύπτεται ικανοποιητικά η ζήτηση σε νερό.

Να δρομολογηθούν άμεσα ενέργειες τόσο από την πλευρά του Δήμου όσο και της Περιφέρειας για:
α) τον εντοπισμό των βιομηχανιών που είναι υπεύθυνες για την ρύπανση των υδροφόρων από απόβλητα με απαράδεκτες συγκεντρώσεις ιόντων χρωμίου (ολικού και εξασθενούς), αλλά και άλλων ανεπιθύμητων ιόντων και
β) τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ρύπανσης στη βιομηχανική περιοχή, την αποκατάσταση της ποιότητας των ρυπασμένων υδροφόρων οριζόντων και την επιβολή περιοριστικών και περιβαλλοντικών όρων σε περιοχές της δικαιοδοσίας του Δήμου Οινοφύτων που εκτιμάται από το ΙΓΜΕ ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν περιοχές αναζήτησης, καλής ποιότητας, υπόγειων υδατικών πόρων.

Μεσοπρόθεσμα μέτρα

Αναζήτηση υπόγειων υδατικών πόρων και ανόρυξη υδρογεωτρήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Οινοφύτων σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ δεδομένης της μακρόχρονης παρουσίας του στην περιοχή και τη βαθιά γνώση των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής.

Να εκπονηθεί, με τη συνδρομή της Περιφέρειας, ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής. Είναι αντιδεοντολογικό, αντιοικολογικό και αντιοικονομικό, νερό που προορίζεται για την ύδρευση και μάλιστα μετά από επεξεργασία (διύλιση), να καλύπτει χρήσεις αρδευτικές ή βιομηχανικές.

Το κείμενο σε pdf από Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
30/6/2009

15 Ιουλίου 2009

Ερώτηση...

...προς τον Δήμαρχο Οινοφύτων και τους Δημοτικούς Συμβούλους συμπολιτευόμενους και αντιπολιτευόμενους:

Όταν ένα 'μαγαζί' δεν πάει καλά, το αφεντικό αποφασίζει να το κλείσει για να μην μπαίνει μέσα.
Εσείς τι περιμένετε και δεν παραιτείστε, αφού όσες προσπάθειες και αν κάνατε δεν καταφέρατε να συνεργαστείτε;

Τουλάχιστον φανείτε μια φορά συνεπείς και οδηγηθείτε αυτοβούλως προς την έξοδο.
Δώστε διέξοδο σε αυτό το χάλι και μην αγκιστρώνεστε στις καρέκλες.
Το ιδανικό για τους δημότες θα ήταν βέβαια να μην σας ξαναδούμε σε αυτές τις καρέκλες, μηδενός εξαιρουμένου, εκτός αν αποκτήσουμε 'ηθική' διαστροφή.