21 Δεκεμβρίου 2008

Στάχυ από το χρόνο που πέρασε

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
15 Απριλίου 2008
E-2078/08
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) προς την Επιτροπή
E-2078/08

Θέμα: Θάνατοι απο καρκίνο στα Οινόφυτα Αττικής

Οι θάνατοι από καρκίνο στα Οινόφυτα Αττικής έχουν αυξηθεί από 6 % σε 32 % μέσα σε 18 χρόνια. Ένας από τους λόγους που παρουσιάζεται από ΜΚΟ για αυτό το φαινόμενο είναι το γεγονός ότι περισσότερες από 400 βιομηχανίες απορρίπτουν χωρίς καμία επεξεργασία τα απόβλητα τους στον Ασωπό ποταμό, δηλητηριάζοντας έτσι τον υδροφόρο ορίζοντα.

Γνωρίζει η Επιτροπή για το φαινόμενο αυτό;
Σε θετική περίπτωση, τι προτίθεται να κάνει;
--------------------------------------------------

23 Μαΐου 2008
E-2078/2008
Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής


Η Επιτροπή έχει δεχθεί καταγγελίες και κοινοβουλευτικές ερωτήσεις σχετικά με τη συνεχιζόμενη ρύπανση στον Ασωπό ποταμό, η οποία έχει προκαλέσει βλάβη στο περιβάλλον, ενώ έχει ανιχνευτεί και χρώμιο στο πόσιμο νερό στα Οινόφυτα.

Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει με δική της πρωτοβουλία έρευνα, με σκοπό να εξακριβώσει κατά πόσον η Ελλάδα τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει από κοινοτικό περιβαλλοντικό δίκαιο. Οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ειδικά όσον αφορά το καθεστώς έγκρισης των βιομηχανικών μονάδων της ευρύτερης περιοχής, τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί και τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποκατάσταση της ποιότητας του πόσιμου νερού. Φαίνεται ότι οι βιομηχανικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής υποβάλλονται σε ελέγχους και, όταν χρειάζεται, επιβάλλονται οι κατάλληλες κυρώσεις.

Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και, εάν το κρίνει απαραίτητο, θα κινήσει διαδικασία επί παραβάσει, ώστε να διασφαλίσει τη συμμόρφωση προς την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΚ.
--------------------------------------------------

Σημείωση δική μας:
Η λύση του προβλήματος ήταν μια προσφορά της αρμονικής συνεργασίας Δήμου Οινοφύτων, Νομαρχίας Βοιωτίας, Ελλάδας, Ευρωπαικής Ένωσης.