28 Μαρτίου 2008

Το φατσοβιβλίο της Λιάτανης

Παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό πως η μόδα της κοινωνικής δικτύωσης (social networking) έφθασε και στα μέρη μας.
Αρκετοί νέοι από τον Άγιο Θωμά, το Κλειδί και τα Οινόφυτα, δηλώνουν αβίαστα και ελεύθερα το όνομά του σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης, με πρώτο σε προτιμήσεις το Facebook (φατσοβιβλίο σε ελληνική υποκουλτουρούστικη αργκό).
Και σαν να μην έφθανε αυτό: δηλώνουν ηλικίες, τηλέφωνα σταθερά και κινητά, οδούς κατοικίας, πρότερες σχέσεις, ερωτικές προτιμήσεις και εθισμούς.
Να γνωρίζουν άραγε τους κινδύνους από αυτή την έκθεση προσωπικών πραγματικών δεδομένων που αν και είναι υπαρκτή δεν έχει γίνει πλήρως αντιληπτό το μέγεθός της;

Προσοχή μεγάλη στα προσωπικά σας δεδομένα.

Διαβάστε καλά τα ψιλά γράμματα του Facebook.

Αν αποδεχτείτε τους όρους χρήσης του Facebook, τα προσωπικά σας στοιχεία είναι στη διάθεση του διαχειριστή(administrator).
Αυτό σημαίνει πως αν αποστείλω ένα αρχείο στο Facebook, αυτόματα του εκχωρώ την άδεια να το εκμεταλλευτεί και να το μεταπωλήσει, στερώντας μου πνευματικά δικαιώματα.

Μερικές συμβουλές

 • Αποφεύγετε να δηλώνετε πραγματικά ηλεκτρονικά ταχυδρομεία. Προτιμήστε web mails, όπως yahoo, hotmail, gmail συνοδευόμενα από ψευδώνυμο.

 • Μην δηλώνετε τα πραγματικά σας ονόματα, εκτός αν σκέφθεσθε να πολιτευτείτε, οπότε θα πρέπει να ακολουθήσετε τις επιταγές της μόδας.

 • Μην δημοσιεύετε φωτογραφίες σας, γιατί μπορεί να παραποιηθούν και να μεταπωληθούν προς όφελος της εταιρείας.

 • Μην διανοηθείτε ποτέ να καταχωρήσετε τηλεφωνικούς αριθμούς και διευθύνσεις κατοικίας.

 • Αποφεύγετε να παίζετε παιχνίδια μέσα από το Facebook, γιατί τα προσωπικά σας δεδομένα θα εκχωρηθούν αυτόματα στις εταιρείες που διαχειρίζονται τα παιχνίδια, τρίτες προς το Facebook, το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη.

 • Επαναλαμβανόμενη μεν, χρήσιμη δε: Διαβάζετε πάντα τα ψιλά γράμματα, πριν κάνετε κλικ στο κουμπί ‘Αποδέχομαι τους όρους’

Δεν σπέρνουμε δικτυοφοβία, ούτε είμαστε αρνητικοί στην κοινωνική δικτύωση.
Να προλάβουμε γεγονότα προσπαθούμε, ενημερώνοντας παιδιά και γονείς για μια κατάσταση που στα χέρια καλών ανθρώπων θα φέρει καλά αποτελέσματα.
Στα χέρια κακών ανθρώπων όμως;

Προσοχή και να είστε ‘τσιγκούνηδες’ με την παροχή των προσωπικών δεδομένων σε κοινωνικές δικτυώσεις.

Μεγάλοι ή μικροί ρίξτε μια ματιά στον δικτυακό τόπο:

Ελληνικός Κόμβος Ασφαλούς Διαδικτύου
27 Μαρτίου 2008

Βοηθήστε τους πολίτες να κατανοήσουν...

Το πρόβλημα της μόλυνσης του Ασωπού ποταμού είναι υπαρκτό και κάθε φορέας που ασχολείται με το θέμα προσπαθεί να πείσει τον πολίτη της περιοχής για τον δίκιο του.
Ποιο δίκιο όμως;

 • Το δίκιο του Δήμου Οινοφύτων;
 • Το δίκιο της Νομαρχίας Βοιωτίας;
 • Το δίκιο της Περιφέρειας;
 • Το δίκιο του ΥΠΕΧΩΔΕ;
 • Το δίκιο των χημικών επιστημόνων;
 • Το δίκιο των άλλων χημικών επιστημόνων;
 • Το δίκιο των βιομηχάνων;
 • Το δίκιο της Ευρωπαικής Ένωσης;
.........
.........

Απορεί ο πολίτης:

- Ποιος τελικά έχει δίκιο;
- Ποιος πράτει το σωστό;
- Ποιος θα πληρώσει για όλα αυτά;
.............................................................................
Η τελευταία ερώτηση είναι η μόνη που μπορούμε να απαντήσουμε εμείς.

Ο Πολίτης.

25 Μαρτίου 2008

Όταν μιλάει ο Κολοκοτρώνης

Παιδιά μου!
Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί, και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να σας ιδώ, παιδιά μου, εις την μεγάλη δόξα των προπατόρων μας, και έρχομαι να σας ειπώ, όσα εις τον καιρό του αγώνος και προ αυτού και ύστερα απ' αυτόν ο ίδιος επαρατήρησα, και απ' αυτά να κάμωμε συμπερασμούς και δια την μέλλουσαν ευτυχίαν σας, μολονότι ο Θεός μόνος ηξεύρει τα μέλλοντα. Και δια τους παλαιούς Έλληνας, οποίας γνώσεις είχαν και ποία δόξα και τιμήν έχαιραν κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρού των, οποίους ήρωας, στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, δια ταύτα σας λέγουν καθ' ημέραν οι διδάσκαλοί σας και οι πεπαιδευμένοι μας. Εγώ δεν είμαι αρκετός. Σας λέγω μόνον πως ήταν σοφοί, και από εδώ επήραν και εδανείσθησαν τα άλλα έθνη την σοφίαν των.
Εις τον τόπον, τον οποίον κατοικούμε, εκατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες, από τους οποίους και ημείς καταγόμεθα και ελάβαμε το όνομα τούτο. Αυτοί διέφεραν από ημάς εις την θρησκείαν, διότι επροσκυνούσαν τες πέτρες και τα ξύλα. Αφού ύστερα ήλθε στον κόσμο ο Χριστός, οι λαοί όλοι επίστευσαν εις το Ευαγγέλιό του, και έπαυσαν να λατρεύουν τα είδωλα. Δεν επήρε μαζί του ούτε σοφούς ούτε προκομμένους, αλλ' απλούς ανθρώπους, χωρικούς καί ψαράδες, και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος έμαθαν όλες τες γλώσσες του κόσμου, οι οποίοι, μολονότι όπου και αν έβρισκαν εναντιότητες και οι βασιλείς και οι τύραννοι τους κατέτρεχαν, δεν ημπόρεσε κανένας να τους κάμη τίποτα. Αυτοί εστερέωσαν την πίστιν.
Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν εις την διχόνοια και ετρώγονταν μεταξύ τους, και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι καί τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι Μουσουλμάνοι και έκαμαν ό,τι ημπορούσαν, δια να αλλάξη ο λαός την πίστιν του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλ' εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκαμε. Σαν είδε τούτο ο σουλτάνος, διόρισε ένα βιτσερέ [αντιβασιλέα], έναν πατριάρχη, καί του έδωσε την εξουσία της εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγε ο σουλτάνος. Ύστερον έγιναν οι κοτζαμπάσηδες [προεστοί] εις όλα τα μέρη. Η τρίτη τάξη, οι έμποροι και οι προκομμένοι, το καλύτερο μέρος των πολιτών, μην υποφέρνοντες τον ζυγό έφευγαν, και οι γραμματισμένοι επήραν και έφευγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα των, και έτσι ο λαός, όστις στερημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατήντησεν εις αθλίαν κατάσταση, και αυτή αύξαινε κάθε ήμερα χειρότερα• διότι, αν ευρίσκετο μεταξύ του λαού κανείς με ολίγην μάθηση, τον ελάμβανε ο κλήρος, όστις έχαιρε προνόμια, ή εσύρετο από τον έμπορο της Ευρώπης ως βοηθός του ή εγίνετο γραμματικός του προεστού. Και μερικοί μην υποφέροντες την τυραννίαν του Τούρκου και βλέποντας τες δόξες και τες ηδονές οπού ανελάμβαναν αυτοί, άφηναν την πίστη τους και εγίνοντο Μουσουλμάνοι. Καί τοιουτοτρόπως κάθε ήμερα ο λαός ελίγνευε καί επτώχαινε.
Εις αυτήν την δυστυχισμένη κατάσταση μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους εμετάφραζαν και έστελναν εις την Ελλάδα βιβλία, και εις αυτούς πρέπει να χρωστούμε ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς οπού κανένας άνθρωπος από το λαό εμάνθανε τα κοινά γράμματα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποίους είχαμε προγόνους, τι έκαμεν ο Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης και άλλοι πολλοί παλαιοί μας, και εβλέπαμε και εις ποίαν κατάσταση ευρισκόμεθα τότε. Όθεν μας ήλθεν εις το νου να τους μιμηθούμε και να γίνουμε ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινε και επροόδευσεν η Εταιρεία.
Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση.
Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα καράβι μιαν άρμάδα...
Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξ αιτίας των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος και δια τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοι σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, δια να ωφεληθήτε από τα απερασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχονοίας, την οποίαν να αποστρέφεσθε, και να έχετε ομόνοια. Εμάς μη μας τηράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Και αι ημέραι της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν μετ' ολίγον περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθή η νύκτα του θανάτου μας, καθώς την ημέραν των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθή η νύκτα και η αυριανή ήμερα. Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε• και, δια να γίνη τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία, την καλλιέργεια του Θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία.
Τελειώνω το λόγο μου. Ζήτω ο Βασιλεύς μας Όθων! Ζήτω οι σοφοί διδάσκαλοι! Ζήτω η Ελληνική Νεολαία!
Από το λόγο στη Πνύκα.
-------------------------------------------------------------
'Μετρήστε' τους λόγους του, και αναλάβετε δράση στις σημερινές προκλήσεις.

24 Μαρτίου 2008

Ελευθεροτυπία: Βράζει η Βοιωτία που δεν βλέπει μέτρα

Αναδημοσιεύουμε άρθρο της Ελευθεροτυπίας που δείχνει την αύξηση της μόλυνσης σε όλο το νομό μας.

Καζάνι που βράζει με νερό τοξινωμένο ολόκληρος ο Νομός Βοιωτίας. Ανησυχία και θυμό για το νερό που εδώ και δεκαετίες δηλητηριάζεται από την ανεξέλεγκτη βιομηχανική ανάπτυξη, εκδήλωσαν το Σάββατο κάτοικοι στη Θήβα, ενώ προγραμματίζεται και «λαϊκή αγορά αποβλήτων» στη Λιβαδειά.
Τη «λαϊκή αποβλήτων» σχεδιάζουν να οργανώσουν ομάδες πολιτών που δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές του νομού που έχουν ήδη πληγεί ή αναμένεται να θιγούν από τη λειτουργία βιομηχανιών, λιμανιών, μεταλλείων και εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Η «λαϊκή» θα περιλαμβάνει «προϊόντα» όπως:- λάσπες από τα απόβλητα που χύνονται στο έδαφος, - τέφρα από τις χωματερές και τα χυτήρια,- νερό από τον Ασωπό, τις γεωτρήσεις και τους παράνομους αγωγούς.Ολα τα παραπάνω θα συγκεντρωθούν και θα εκτεθούν μπροστά στο κτίριο της Νομαρχίας Βοιωτίας στη Λιβαδειά.
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ανέδειξε σε έκθεσή του (14/3/08) τις ευθύνες των υπηρεσιών της νομαρχίας που έδιναν άδειες λειτουργίας σε εργοστάσια χωρίς να υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Από την πλευρά του νομάρχη Βοιωτίας Κλ. Περγαντά αναμένεται ακόμη η έκδοση ανακοίνωσης που θα έδινε κάποιες απαντήσεις.
Πάντως, στην εκδήλωση των κατοίκων της Θήβας το Σάββατο όσο και σε ημερίδα που οργάνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Θήβας, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα έργα προχωρούν ώστε η περιοχή να υδροδοτηθεί από το κανάλι του Μόρνου και όχι από τις γεωτρήσεις όπου έχει εντοπισθεί το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο.
Υπενθυμίζεται ότι από το κανάλι του Μόρνου αναμένεται να υδροδοτηθεί και η περιοχή σε Οινόφυτα-Δήλεσι, όμως τα έργα έχουν καθυστερήσει. Τα Οινόφυτα ακόμη περιμένουν, αν και ο τοπικός δήμος είχε μιλήσει για ολοκλήρωση των έργων έως τις 31/12/2007, ενώ για το Δήλεσι θα χρειαστεί ακόμη περισσότερος καιρός.Ακόμη όμως και αυτή η λύση της υδροδότησης από το κανάλι του Μόρνου (ΕΥΔΑΠ) αντιμετωπίζει προβλήματα καθώς τα υδάτινα αποθέματα που αφορούν μάλιστα ολόκληρη την Αττική μειώνονται συνεχώς.
Και το χειρότερο; Δεν έχουν ληφθεί μέτρα για να ενταθούν οι έλεγχοι στις εκατοντάδες βιομηχανίες και να προχωρήσει επί της ουσίας η αποκατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα της Αττικοβοιωτίας.

ΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ