04 Ιανουαρίου 2009

Εφημερίς της Κυβερνήσεως

Τεύχος 1ο - Αρ. Φύλλου 248 - 4 Δεκεμβρίου 2008

189. Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Μακεδνών Ν. Καστοριάς, της Κοινότητας Αμαξάδων Ν. Ροδόπης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Τυμπακίου Ν. Ηρακλείου, / Λαππαίων Ν. Ρεθύμνης και Οινοφύτων Ν. Βοιωτίας.

Άρθρο 1
1. Ασκείται, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προληπτικός έλεγχος επί των δαπανών:
α) του Δήμου Μακεδνών Νομού Καστοριάς,
β) της Κοινότητας Αμαξάδων Νομού Ροδόπης,
γ) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:
γα) «Δημοτικός Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Τυμπακίου» και
γβ) «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Τυμπακίου», που υπάγονται στην εποπτεία του Δήμου Τυμπακίου Νομού Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239−242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
δ) τωνΝομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:
δα) «Δημοτικό Γυμναστήριο Επισκοπής» και
δβ) «Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και ΕνημέρωσηςΔ ήμου Λαππαίων», που υπάγονται στην εποπτεία ταυΔήμου Λαππαίων Νομού Ρεθύμνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 226−244 του ίδιου Κώδικα

και
ε) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:
εα) «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Οινοφύτων»,
εβ) «1ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Οινοφύτων»,
εγ) «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αγίου Θωμά»
εδ) «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Αγίου Θωμά»,
εε) «Πνευματικό Κέντρο Κοινότητας Οινοφύτων»,
εστ) «Πνευματικό Κέντρο Κοινότητας Αγίου Θωμά»,
εζ) «Πνευματικό Κέντρο Κοινότητας Κλειδιού» και
εθ) «Δημοτικό Ωδείο Οινοφύτων», που υπάγονται στην εποπτεία του Δήμου Οινοφύτων Νομού Βοιωτίας, σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο ανωτέρω στοιχείο (δ) διατάξεις.

2. Από τον ανωτέρω έλεγχο, εξαιρούνται οι κατηγορίες δαπανών που καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Όλο το ΦΕΚ

Μαζί γυρίζουμε σελίδα…

Το παραπάνω αποτελούσε προεκλογικό slogan της σημερινής εκλεγμένης δημοτικής αρχής. Την εποχή που ευαγγελιζόταν τη νέα άποψη. Την εποχή που ξεκινούσε με έτοιμες λύσεις για…όλα τα προβλήματα του τόπου.

Η εποχή αυτή μετά από 2 χρόνια άσκησης της τοπικής εξουσίας, φαίνεται να έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Η απογοήτευση των δημοτών, αλλά και η στάση των διοικούντων δείχνει να έχει επιδράσει καταλυτικά στην ιζηματοποίηση του όποιου έργου επιχειρήθηκε.

Η κριτική στάση και η αμφισβήτηση των δημοτών έγκειται κατά κύριο λόγο, στην εσωστρέφεια, τη μυστικοπάθεια και την ανακολουθία λόγων και έργων των δημοτικών συμβούλων.

Η δύο χρόνων δημοτική αρχή, αν και προεκλογικά υποσχόταν έναν ανοικτό δήμο, εξακολουθεί να σχεδιάζει και να ‘υλοποιεί’ με γνώμονα την αμυντική στάση απέναντι στους δημότες και όχι με το δόγμα ‘πρώτα ο δημότης’.

Ο Δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι αποδείχθηκαν ανεπαρκείς, όταν κλήθηκαν να διαχειριστούν κρίσιμα ζητήματα, όπως η μόλυνση του Ασωπού, αρκούμενοι σε διαβήματα, δηλώσεις, ημερίδες και επισκέψεις, χωρίς ίχνος δραστικών μέτρων, με την πρόφαση ότι πράττουν όσα τους επιτρέπει ο νόμος.

Επιτρέπουν την είσοδο τηλεοπτικών σταθμών στα δημοτικά συμβούλια, δίνοντας την ευκαιρία σε μας τους δημότες να ζήσουμε απείρου κάλλους στιγμές και να νοιώσουμε περήφανοι με την τέχνη που χειρίζονται τον ελληνικό λόγο.
Σημειώνεται πως ενώ τη μια μέρα καθυβρίζουν τα κανάλια και τα απειλούν με μηνύσεις, την αμέσως επόμενη τα χρησιμοποιούν για να προβάλλουν … το έργο τους.

Κάθε δημοτικός σύμβουλος, με όχημα μια δημοτική επιχείρηση ή έναν τίτλο με καθήκοντα(π.χ. αντιδήμαρχος, πρόεδρος επιτροπής σχολείου κλπ.) οχυρώνεται πίσω από αυτό, σηκώνει δικό του μπαϊράκι και χτίζει το βιογραφικό του για μελλοντική χρήση. Κοινή λογική και συνεννόηση δεν υπήρξε ποτέ.
Αλλά πώς να υπάρξει, όταν ακόμη και η θέση της γραμματέως του Δημάρχου, πρέπει να φέρει την υπογραφή της συμβίας του;

Όταν οι ίδιοι οι δημοτικοί σύμβουλοι αίρουν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο του πρώτου, τι θα πρέπει να κάνει ο πολίτης;
Τίθεται ηθικό και ουσιαστικό θέμα διοίκησης. Οι αντιδράσεις μάλιστα του πρώτου είναι σπασμωδικές, καθώς με το κάλεσμα εκ νέου των ορκωτών λογιστών, περιμένει να ανταποδώσει τη μομφή. Γιατί στην ουσία δεν πρόκειται να προκύψει... ουσία.

Η διόγκωση της ανακολουθίας των λόγων τους είναι τέτοια που πλέον η αμφισβήτηση των δημοτών μετατρέπεται σε αγανάκτηση:

3 Οκτωβρίου 2008 σε συνάντηση του δημάρχου με τους κατοίκους του Αγίου Θωμά, ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου αναφέρει πρόβλημα επικινδυνότητας εξωτερικών κουφωμάτων του σχολείου για την ασφάλεια των παιδιών. Ο Δήμαρχος δικαιολογείται πως το πρόβλημα θα έχει λυθεί εντός εβδομάδας, επιρρίπτοντας ευθύνες σε μέλη της δημαρχιακής επιτροπής. Το πρόβλημα παραμένει μέχρι σήμερα, έχοντας διοχετευθεί η αρμοδιότητα του συγκεκριμένου θέματος στις σχολικές επιτροπές, οι οποίες με τη σειρά τους κάπου αλλού θα αποδώσουν την ευθύνη. Τον δημότη όμως τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.

12 Σεπτεμβρίου 2007 ο δήμαρχος στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, δεσμευόταν πως εντός του 2008 θα ξεκινούσε το σχέδιο πόλης για το χωριό μας. Στις 3 Οκτωβρίου 2008, μας ενημερώνει ξανά πως …προηγείται το Δήλεσι και βλέπουμε.

Στην περιοχή, όπου και η αποθήκη της ΕΤΚΑ, ένας νέος γίγαντας σκουπιδιών δείχνει να δημιουργείται, του οποίου προς το παρόν οι μόνες συνέπειες στους κατοίκους είναι οι δυσάρεστες οσμές.

Τα προβλήματα στον τόπο μας πολλά και φανερά. Επειδή όμως αυτά έχουν καταγραφεί και σχολιασθεί σε προηγούμενα άρθρα, παρακάτω καταγράφουμε τις προεκλογικές δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής, ως υπενθύμιση στους συνδημότες μας, πολλώ δε μάλλον στους δημοτικούς συμβούλους που ήρθαν ικέτες της ψήφου μας, και σήμερα αγνοούν επιδεικτικά.

Από το προεκλογικό φυλλάδιο.

• Ο τόπος μεγάλωσε άναρχα χωρίς σχέδιο….Και όμως υπάρχει λύση: προσέλκυση επενδύσεων στη περιοχή για να προστατευθεί το περιβάλλον.
• Κάθε δημότης θα έχει το δικαίωμα να πληροφορείται για ότι τον αφορά και κυρίως πως διαθέτει ο δήμος τα χρήματά του.
• Οι Δημότες πρέπει να εξυπηρετούνται εκεί που ζουν ή εργάζονται. Για τον λόγο αυτό αποκεντρώνουμε τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα.
• Κατασκευάζουμε δίκτυο αποχέτευσης οικιακών λυμάτων στο Κλειδί, τον Άγιο Θωμά και το Δήλεσι
• Παρεμβαίνουμε ριζοσπαστικά στην αγροτική οδοποιία Κλειδίου Αγίου Θωμά, διευκολύνοντας την εργασία των αγροτών δημοτών μας.
• Προχωράμε στην άμεση ανάπλαση της περιοχής Σπηλιά, του λόφου των Αγίων Αναργύρων και της παραλίας, προκειμένου να δοθούν για χρήση στους δημότες.
• Επεκτείνουμε τον δημοτικό φωτισμό σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα.
• Παρεμβαίνουμε στη ταχύτερη κατασκευή της παράκαμψης του Αγίου Θωμά.
• Λειτουργούμε δημοτική αστυνομία, ώστε να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας στο δήμο μας.
• Παρεμβαίνουμε στη κεντρική διοίκηση για την ελεύθερη διέλευση των δημοτών μας από τα διόδια.
• Δημιουργούμε στο Δήλεσι αθλητικές εγκαταστάσεις προσανατολισμένες στο χαρακτήρα της περιοχής.
• Προχωράμε στη κατασκευή Παιδικών Χαρών νέου τύπου στα Δημοτικά Διαμερίσματα που να εικονοποιεί τη φροντίδα μας για τα παιδιά του τόπου.
Αναβαθμίζουμε όλες τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα.
• Κατασκευάζουμε Πολυδύναμο πνευματικό Κέντρο στον Άγιο Θωμά.
• Δημιουργούμε λαογραφικό μουσείο στο Κλειδί.


Όλα τα παραπάνω στο φυλλάδιο τους καταγράφηκαν σε χρόνο ενεστώτα. Δεν τα κατέγραψαν ως σκέψεις, αλλά ως δράσεις εφικτές, εντός της τετραετίας, αφού μάλιστα στο προτελευταίο φύλλο του φυλλαδίου, έχουν εξασφαλίσει και την χρηματοδότησή τους.

Ο δημότης για άλλη μια τετραετία αισθάνεται προδομένος και φροντίζει να αποστασιοποιηθεί από τις επιλογές του, καταδεικνύοντας δημοτικούς συμβούλους ως διασπαθιστές δημοτικού χρήματος και παραδείγματα χλεύης και αποφυγής.

Το 2009 που ακόμη και το καρεκλοκένταυρο κράτος άλλαξε την πολιτική του στις ψηφιακές δράσεις – νήματα και έθεσε ως επίκεντρο τον άνθρωπο – πολίτη (ΕΣΠΑ 2007 – 2013), ο Δήμος μας στέκεται υπερασπιστής ενός παραδοσιακού κώδικα αυτοδιοίκησης.
Δεν παρέχει δράσεις, αλλά εμφανίζεται ως υπερασπιστής κατεστημένων και κεκτημένων που απορρέουν από τη ‘καρέκλα’. Τούτο καταδεικνύεται και στη 2η απόπειρα ψηφιακής παρουσίασης (http://www.oinofita.gr), όπου όλα αναλώνονται στους στόχους της δημοτικής αρχής και στη παρουσίαση βιογραφικών. Οι υπηρεσίες για τον πολίτη δεν φαίνονται πουθενά.

Σε έναν αιώνα, όπου σημειώνονται καταλυτικές επιστημονικές, τεχνολογικές, κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές, θα πρέπει ο Δήμος να αλλάξει στάση.
Να εφαρμόσει αυτά που θέλει ο δημότης.
Να πάψει να τον αντιμετωπίζει ως πηγή εσόδων.
Να τον δει ανθρωπιστικά και να δράσει θέτοντας προτεραιότητες με πρώτες και αλληλένδετες την υγεία και το περιβάλλον. Περιβάλλον που τοπικά ίσως είναι και το χειρότερο της Ευρώπης.

Αυτή τη χρονική μετάβαση που θέτουμε στόχους, ας επιλέξει η δημοτική αρχή να μας κοιτάξει στα μάτια και να μας πει για μια φορά αλήθεια.

Δεν την εξέλεξε ο ρυπαίνων βιομήχανος, του οποίου τα συμφέροντα, μετά μανίας υποστηρίζει, αλλά ο δημότης, τον οποίο ‘ορκίστηκε’ να υπηρετεί.