24 Απριλίου 2009

Έτσι τον φτιάχναμε και μόνοι μας τον περιφερειακό Κε Νομάρχη.

'Κατατέθηκαν σήμερα στη τεχνική υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης οι προσφορές στα πλαίσια της δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης οδού και παράκαμψη Αγίου Θωμά και Κλειδίου», προϋπολογισμού 2.500.000 Ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Γ΄ΚΠΣ. Η μελέτη προβλέπει βελτιωτικές παρεμβάσεις, καθώς και νέα χάραξη μήκους περίπου 4 χιλιομέτρων και δημιουργείται περιφερειακός δρόμος με ιδιαίτερη σημασία, γιατί πρακτικά βελτιώνεται η σύνδεση μεταξύ νέας και παλιάς Εθνικής οδού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν παρακάμψεις του Αγίου Θωμά και Κλειδίου, τρεις κόμβους με ηλεκτροφωτισμό, κατασκευή αποστράγγισης ομβρίων υδάτων, κατασκευή άνω διάβασης, τεχνικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά και οριζόντια και κάθετη σήμανση. Οι παρακάμψεις θα αναβαθμίσουν τις συνθήκες κυκλοφορίας, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των Δημοτικών Διαμερισμάτων, ενώ η σύγχρονη οδική αρτηρία θα προωθήσει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Ανατολικής Βοιωτίας.'

Το παραπάνω κείμενο είχε δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Νομαρχίας Βοιωτίας το 2006.
Σήμερα, αδρανείς όλοι μας, βλαστημάμε την ώρα και τη στιγμή που αποδεχτήκαμε να γίνει ένα έργα σαν αυτό που αντικρίζουμε:
  • Υπερβολικές ανωφέρειες και κατωφέρειες
  • Μεγάλες κοιδέλες
  • Δύσκολη ορατότητα στα περισσότερα σημεία του
  • Μικρό πλάτος που καθόλου δεν συνάδει με το ρόλο που επιθυμούσε να του προσδώσει η Νομαρχία (σύγχρονη οδική αρτηρία θα προωθήσει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Ανατολικής Βοιωτίας)
  • Κατολισθήσεις που ήταν αναμενόμενες λόγω της βαθείας εκσκαφής.
  • Επιχωματώσεις στην αρχή του (είσοδος Αγίου Θωμά) που δεν θα αντέξουν πάνω από χρόνο με ενάρξεις βαραθρώσεων( νεροφαγώματα)

Κύριε Νομάρχα πριν εγκαινιάσετε το έργο, δεν στέλνετε αυτούς τους υπαλλήλους της Νομαρχίας να σας πουν και να μας πουν:

Γιατί επέλεξαν αυτή τη δαιδαλώδη χάραξη;
Γιατί επέλεξαν να απαγορεύσουν προσβάσεις σε σπίτια κατοίκων;
Γιατί τόση καθυστέρηση σε 4 χιλιόμετρα δρόμο;

Εσείς Κύριε Νομάρχα αισθάνεστε υπερήφανος για αυτό το ‘έργο΄, ο θεός να το κάνει, που αντί να διευκολύνει δυσχεραίνει τη κατάσταση, αλλά και καταστρέφει χωράφια στερώντας τους τη πρόσβαση;

Και όλα αυτά, υποθέτω ξέρετε: ΚΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Πριν έρθετε Κύριε Νομάρχα στο χωριό, βρείτε μια καλή δικαιολογία και προς Θεού, μην χρησιμοποιήσετε τον περιφερειακό ως επιχείρημα για την ανάπτυξη της περιοχής.
Θα χάσετε ψήφους. (προτείνω να μας πετύχετε πιωμένους)

Άλλα περιμέναμε από εσάς. Άλλα.